Son Kelimeler

Ali Kuşçu Kimdir, Ali Kuşçu Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Ali Kuşçu Biyografisi «TIKLA»

Türk astronomu.Semerkant’ta doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu adının buradan geldiği söylenir. İlk öğrenimini Semerkantta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumîden ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi okudu. Semerkanttan Kirmana giderek öğrenimini tamamladı. Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu (1421) ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserine yardım etti. Gürganî tahtında oturan Uluğ Bey, oğlu Abdüllâtifin ihaneti sonucu öldürülünce (1450), Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi ve Hacca gitmek üzere Tebrize geldi (1449). Tebrizde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine çok itibar etti ve yanında alıkoydu. Bir ara, Osmanlılarla barış konuşmalarını yürütmek üzere elçi olarak Ali Kuşçuyu Mehmed IIye (Fatih) yolladı. Ünlü bilgine hayran olan Mehmed II, kendisinden İstanbulda kalmasını rica etti. Ali Kuşçu, bu daveti ancak elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirdi: Tebrize döndü, bir süre sonra bütün ailesini alarak İstanbula geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınırında Mehmed IInin emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. 1474 yılında öldü. ESERLERİ Çalışmaları iki yönde gelişmişti: kelâm ve dilbilgisi, riyaziye ve heyet (matematik ve astronomi). Kelâm, dilbilgisi ve Nâsırıüddin-i Tusînin Tecrid-ül-Kelam (Sözün Tecridi) adlı kitabına ve kadı. Adudüddinin Risale-i Adüdiyesine (Adudüddinin Risalesi) yaptığı yorumlar ve özellikle Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) adlı eserleri önemlidir. Astronomi konusunda ise Farsça yazdığı Riselet-ül fil heyet (Astronomi Risalesi) başta gelir. Eser, bazı ilâvelerle Arapçaya çevrildi. Ali Kuşçu bu nüshaya Risalet-ül-Fethiye (Fetih Risalesi) adını vererek Fatihe sundu. Ayrıca Uluğ Beyin Zîcine yaptığı yorum, en önemli yazılarındandır. Bunlardan başka Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü) adlı ansiklopedik bir eseri daha vardır. Çağında İstanbul medreselerinde matematik ve astronomi çok gelişmiştir.

Ali Kuşçu Wikipedia «TIKLA»

Ali Kuşçu (Özbekçe: Ali Qushchi Samarqandiy) asıl adı Ali Bin Muhammed (1403, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Ali KuşçuSözlük Yorumları «TIKLA»

Ali-Kuşçu için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Ali Kuşçu Yorumlar

Yorumla